Smernica o ochrane osobných údajov

Newsletter
Návštevníci, ktorí si objednajú náš Newsletter, musia uviesť nasledujúce informácie: oslovenie, krstné meno, priezvisko, krajinu a e-mailovú adresu.


Zrušiť objednávku Newsletteru (Unsubscribe)

Užívatelia, ktorí už nechcú dostávať náš Newsletter alebo naše reklamné e-maily, musia kliknúť na link „Unsubscribe“ (Odhlásenie), ktorý je umiestnený vo všetkých e-mailoch spoločnosti Stora Enso Wood Products s.r.o.


Viac informácií ohľadne našich Smerníc o ochrane osobných údajov nájdete tu:

www.storaenso.com
Legal notice
Privacy and cookie policy


Kontaktné údaje:
Stora Enso Wood Products GmbH

A-3531 Brand, Brand 44
+43 (2826) 7001-0
office.brand@storaenso.com