Zákaznícky servis

Stora Enso garantuje svojim dodávateľom dreva rýchlu a transparentnú realizáciu obchodov, trhové ceny, ako aj rýchlu a bezpečnú platbu. Pri spracovávaní dreva vychádzame z najvyšších štandardov v oblasti ekológie a bezpečnosti práce v celom hodnotovom reťazci. Zachovanie ekologického systému lesa je pre nás najvyššou prioritou. Z toho dôvodu odoberáme drevo len z trvalo udržateľne obhospodarovaných, príp. certifikovaných lesov.