Poradíme Vám

Stora Enso Vám poradí pri napĺňaní Vašich individuálnych hospodárskych cieľov. Sme partnermi nielen pre veľkých vlastníkov lesov a lesné závody, ale aj pre zodpovedných súkromných vlastníkov lesov, i keď sa lesníctvu nevenujú intenzívne.
Na základe najnovších poznatkov z lesníctva Vám experti spoločnosti Stora Enso radi poradia v oblasti pestovania Vášho lesa, pri ťažbe dreva alebo manipulácii a triedení kmeňov na sortiment. Na požiadanie Vám pomôžeme aj pri najčastejšie sa vyskytujúcich problémoch, napr. pri vytyčovaní hraníc pozemku, administratívnych úkonoch alebo pri organizačnej pomoci pri uskladnení dreva v drevoskladoch.

Nadviažte kontakt s našimi expertmi a kliknite sem, aby ste si našli nákupcu guľatiny vo svojom regióne.