Nákup guľatiny

Ste vlastníkom lesa alebo pracujete s drevom?
V tom prípade by sme sa mali porozprávať buď súkromne, alebo oficiálne. Stora Enso realizuje nákupy u vš Nákup guľatinyetkých vlastníkov dreva. Drevo nakupujeme franko vagón.

Ako popredná drevospracujúca spoločnosť je Stora Enso ideálnym odberateľom celého sortimentu dreva. Okrem smreka a borovice, teda piliarskej guľatiny nakupuje Stora Enso aj priemyselné drevo pre papierenský priemysel a firmy venujúce sa spracovaniu dosiek. Súčasne je aj nákupcom biomasy pre termické spracovanie. Mimoriadnu pozornosť venujeme optimálnemu hodnotovému využitiu aj pri malom množstve dreva.

Nadviažte kontakt s našimi expertmi a kliknite sem, aby ste si našli nákupcu guľatiny vo svojom regióne.