Trvalá udržateľnosť

Drevo je naša najdôležitejšia surovina. Preto používame drevo z udržateľne obhospodarovaných lesov a podporujeme lesnícke postupy založené na trvalej udržateľnosti. Výroba našich produktov podlieha systému spätnej kontroly v celej drevospracujúcej dodávateľskej sieti, ktorý je overovaný nezávislou inštitúciou podľa certifikačnej schémy FSC® a PEFCTM. Sme zástancovia trvalo udržateľnej a energeticky efektívnej výstavby vo verejnej a súkromnej sfére.