Som novým vlastníkom lesa

Zdedili ste les? Je pre Vás dôležitý Váš les aj z hľadiska dodávania dreva? Vlastníci lesov sú čoraz viac konfrontovaní s týmito otázkami. Vedeli ste napríklad, že v Rakúsku je 145.000 vlastníkov lesov, ktorí vďaka svojmu lesu vo významnej miere prispievajú k zachovaniu úžitkovej, ochrannej a rekreačnej, príp. sociálnej funkcie rakúskeho lesa? Prostredníctvom odborného obhospodarovania lesa sa môžu vyššie uvedené funkcie vyplývajúce z ekologického systému lesa zachovať pre ďalšie generácie. Spoločnosť Stora Enso Vám rada poskytne pomoc pri realizácii Vašich individuálnych hospodárskych cieľov.
Čo si počať s lesom? Prajete si upravený a čistý les? Spoločnosť Stora Enso Vám pomôže pri obhospodarovaní Vášho lesa tak, že za Vás prevezme komplexnú starostlivosť o Váš les. Pomôžeme Vám radi aj pri riešení dôležitých otázok, napríklad pri vytyčovaní hraníc pozemku, administratívnych úkonoch alebo Vám poskytneme organizačnú pomoc pri uskladnení dreva v drevoskladoch.