O nás

Predstavujeme spoločnosť Stora Enso

Ako súčasť biohospodárstva patrí Stora Enso k popredným poskytovateľom udržateľných riešení v oblasti balenia, biomateriálov, stavania s drevom a papiera vo svete. Medzi našich zákazníkov patria výrobcovia balení, výrobcovia značkových produktov, výrobcovia papiera a lepenky, vydavateľstvá, veľkoobchodníci a maloobchodníci, tlačiarne a stolárske aj stavebné firmy.
Naše materiály na báze drevných vlákien sú obnoviteľné a recyklovateľné. Naše riešenia sú nízkouhlíkové alternatívy k výrobkom na báze fosílnych palív a ďalších neobnoviteľných surovín. Sme presvedčení, že všetko, čo sa dnes vyrába na fosílnej báze, môže byť zajtra vyrobené z dreva.
Snažíme sa využívať 100 % každého stromu pre naše produkty a pri výrobe bioenergie. Naša výroba je zameraná na neutralitu CO2 – všade tam, kde je to technicky a ekonomicky možné. Praktizujeme a podporujeme trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a postaráme sa o to, aby bolo viac stromov vysadených ako vyklčovaných.
Spoločnosť zamestnáva približne 26.000 ľudí vo viac ako 30 krajinách. V roku 2018 dosiahla Stora Enso obrat 10,5 miliardy eur a prevádzkový zisk (EBIT) vo výške 1,3 miliardy eur. S akciami Stora Enso sa obchoduje na burzách Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) a Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R).

Divízia Wood Products je popredným dodávateľom inovatívnych riešení na báze dreva. Sortiment výrobkov pokrýva všetky oblasti mestskej výstavby a zahŕňa okrem iného prvky z masívneho dreva a komponenty z dreva. Sortiment dopĺňa rada výrobkov z rezaného dreva a pelety na udržateľnú výrobu tepla. Rastúca škála biologických kompozitných materiálov umožňuje nahradenie plastov v spotrebnom tovare a vytvára tým nový potenciál pre ďalšie, náročné a nákladovo efektívne vonkajšie použitie.