Tlačový portál

Prehľad našich aktuálnych tlačových správ a oznamov nájdete nižšie. V prípade otázok kontaktujte nášho pracovníka zodpovedného za tlačové spravodajstvo, ktorý Vám kedykoľvek rád poradí.

 

 

Hüttler

Sabrina Bartl
Press & Communications Manager Europe

Stora Enso, Division Wood Products
Mooslackengasse 17
AT-1190 Vienna
+7412 53033 – 0
press.woodproducts@storaenso.com