Novinky

  • Stora Enso Werk Ybbs - Titel - Stora Enso Wood Products GmbH

    Stora Enso Wood Products: Významný zamestnávateľ v Rakúsku

    October 2015

    Vysoká produktivita práce a nízka miera fluktuácie zamestnancov sú garantom hospodárskeho úspechu na pracoviskách v obciach Ybbs, Brand a Bad St. Leonhard.

    » Čítajte viac