Elektronické služby

Digitálne média sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života. Naši dodávatelia majú preto prístup k našej internetovej platforme „WoodAccept“, ktorá Vám napríklad umožní sledovanie dodávky. Všetky protokoly s nameranými údajmi uložené vo výmennom dátovom formáte FHP sú dodávateľom k dispozícii na našej internetovej platforme.

 

E-Dienstleistung WoodAccept