Impresum

Stora Enso Wood Products GmbH

A-3531 Brand, Brand 44
+43 (2826) 7001-0
 office.brand@storaenso.com

Konateľ spoločnosti: Mag. Herbert Jöbstl

Obchodný register: FN 130232v
Registrovaný súd: Krajinský súd Krems an der Donau
IČ DPH: ATU 379 051 02


Copyright a právne oznámenia
Obsah internetových stránok, layout a nákresy podliehajú ochrane podľa Autorského zákona a aplikovateľných právnych predpisov. Stránka a ani jedna z jej častí, predovšetkým texty, časti textov, obrazový alebo grafický materiál nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stora Enso Wood Products s.r.o. kopírované. Napriek tomu, že spoločnosť Stora Enso Wood Products s.r.o. vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na internetových stránkach, nie je možné zabezpečiť, že údaje na internetovej stránke sú úplné, správne a aktuálne. Spoločnosť tiež nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové prepojenia nachádzajúce sa na stránke. Každý užívateľ je povinný hypertextové prepojenia odkazujúce na internetové stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť.